Historie a současnost vinného sklepa

Vesnice Bořetice leží v nadmořské výšce kolem 206 m n. m., obklopena lány polí a hlavně vinohrady na mírných svazích v blízkém okolí. Kdo by přijel z daleka a nevěděl, že v jižní části Hanáckého Slovácka je to běžné, myslel by si, že jsou tu dvě vesnice a mýlil by se! Asi půl kilometru severně od obce se při sobě zasazeny do úpatí Kravích hor krčí lisovny vinných sklepů.

Nejstarší dochovaná písemná zmínka o vinohradech a vinohradnictví v Bořeticích je z roku 1361. Za války sloužily sklepy jako úkryt pro obyvatele a jejich majetek. Náš sklep je jedním z 280 sklepů jež se nachází v lokalitě zvané „Kraví hora“. Historie sklepa sahá do přelomu 19. a 20. století. Původní 9 metrový sklep byl ještě dvakrát prodloužen do nynějších 17 metrů. Slouží k uchovávání, degustaci vína a zároveň také jako vinotéka.

S rekonstrukcí jsme začali v r. 2005 a postupně jsme dokončili prostor bývalé lisovny, místnosti k posezení a sociální zařízení. Na jaře 2008 jsme přebudovali prostor nad lisovnou na ubytovací prostory.
Na financování tohoto projektu byly použity prostředky z fondů EU a SAPARD.


Rezervace

Recenze